top of page
thumbnail_image001.jpg

Školící centrum

Technické školení

Ke všem produktům našeho portfolia poskytujeme partnerům základní i nadstavbové obchodní a technické školení zdarma. Na základě takto získaných odborných informací pak dokáží vyškolení pracovníci našich partnerů samostatně kvalifikovaně tyto produkty nasazovat u koncových zákazníků všude tam, kde datová a komunikační bezpečnost není brána na lehkou váhu.

thumbnail_image001.jpg
thumbnail_image002.jpg

Školení partnerů

Školení je prováděno dle zájmu našich partnerů buď pravidelně cyklicky v měsíčních půlročních intervalech nebo jednorázově na vyžádání v kompletně vybavených učebnách v sídle naší společnosti. Tým našich školitelů je složen ze zkušených obchodních i technických pracovníků – specialistů z řad kmenových zaměstnanců naší společnosti i z řad kmenových zaměstnanců výrobců jednotlivých řešení, které na našem trhu zastupujeme. Některá školení jsou proto vedena v angličtině (na tuto skutečnost předem upozorňujeme).

Ke všem produktům našeho portfolia poskytujeme partnerům základní i nadstavbové obchodní a technické školení zdarma. Na základě takto získaných odborných informací pak dokáží vyškolení pracovníci našich partnerů samostatně kvalifikovaně tyto produkty nasazovat u koncových zákazníků všude tam, kde datová a komunikační bezpečnost není brána na lehkou váhu.

thumbnail_image003 (1).jpg

Školení administrátorů

Uživatelská školení

Mimo produkty našeho portfolia na vyžádání zabezpečujeme i uživatelská školení vybraných produktů operačního systému LINUX, VMware, kybernetická bezpečnost, síťová bezpečnost. Tato placená školení jsou přednášena certifikovanými externími školiteli. Cena těchto školení je stanovena na vyžádání.

Chcete vědět víc? Spojte se námi.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

bottom of page