top of page
thumbnail_image001.jpg

Školiace centrum

Technické školenie

Ku všetkým produktom nášho portfólia poskytujeme partnerom základné aj nadstavbové obchodné a technické školenie zadarmo. Na základe takto získaných odborných informácií potom dokážu vyškolení pracovníci našich partnerov samostatne kvalifikovane tieto produkty nasadzovať u koncových zákazníkov všade tam, kde dátová a komunikačná bezpečnosť nie je braná na ľahkú váhu.

thumbnail_image001.jpg
thumbnail_image002.jpg

Školenia partnerov

Školenie je vykonávané podľa záujmu našich partnerov buď pravidelne cyklicky v mesačných polročných intervaloch alebo jednorazovo na vyžiadanie v kompletne vybavených učebniach v sídle našej spoločnosti. Tím našich školiteľov je zložený zo skúsených obchodných i technických pracovníkov – špecialistov z radov kmeňových zamestnancov našej spoločnosti aj z radov kmeňových zamestnancov výrobcov jednotlivých riešení, ktoré na našom trhu zastupujeme. Niektoré školenia sú preto vedené v angličtine (na túto skutočnosť vopred upozorňujeme).

Ku všetkým produktom nášho portfólia poskytujeme partnerom základné aj nadstavbové obchodné a technické školenie zadarmo. Na základe takto získaných odborných informácií potom dokážu vyškolení pracovníci našich partnerov samostatne kvalifikovane tieto produkty nasadzovať u koncových zákazníkov všade tam, kde dátová a komunikačná bezpečnosť nie je braná na ľahkú váhu.

thumbnail_image003 (1).jpg

Školenia administrátorov

Užívateľské školenia

Okrem produktov nášho portfólia na vyžiadanie zabezpečujeme aj užívateľské školenia vybraných produktov operačného systému LINUX, VMware, kybernetická bezpečnosť, sieťová bezpečnosť. Tieto platené školenia sú prednášané certifikovanými externými školiteľmi. Cena týchto školení je stanovená na vyžiadanie.

Chcete vedieť viac? Spojte sa nami.

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

bottom of page