top of page
ema.jpg

ARTEC IT Solutions

logo-EMA.png

Mnoho firiem zápasí s rastúcim množstvom dát a neefektívnou infraštruktúrou a administráciou. V tejto dobe všetci musíme zjednotiť v minulosti rastúce IT infraštruktúry v príprave pre ekonomické a technické výzvy budúcnosti.

 

Súčasné konvenčné riešenia väčšinou vyžadujú zásadné zmeny na prispôsobenie sa centrálnemu informačnému manažmentu. Naše produkty z rodiny EMA® a VSTOR® sa snažia tento prístup dôsledne implementovať. Naše systémy sme vyvinuli v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi s cieľom vytvoriť ľahko ovládateľné, ale vysoko efektívne riešenia pre integrovanú správu digitálnych informácií.

logo-ARTEC-Solutions.png
EMA-header.jpg

EMA ® je univerzálne zariadenie, ktoré archivuje dáta a informácie vašej organizácie v súlade s právnymi predpismi

Bez ohľadu na to, či chcete archivovať e-mailové správy, tlačivá, súbory alebo hlasové dáta (VoIP) - EMA® vyhovie všetkým individuálnym požiadavkám každej firmy. EMA® centralizuje archivačné procesy pre rôzne typy obsahov a umožňuje tak konsolidovať všetky dáta na jednom centrálnom archíve.

 

Systém bol navrhnutý tak, aby plne sledoval a správne vykonával všetky existujúce právne predpisy, ktoré sa týkajú archivácie obchodných relevantných informácií. Vďaka vyváženiu hardvéru a softvéru komponentov EMA ® poskytuje bezpečný archivačný systém, ktorý je jednoduchý na nasadenie a správu a znižuje tak potrebu údržby.

EMA ® zaisťuje nasledujúce funkcie:

collect.png
Zber dát
EMA ľahko zhromažďuje dáta z viacerých dátových systémov alebo z akéhokoľvek dátového zdroja v ľubovoľnom prostredí, a združuje ich do jediného "depozitára" pre ľahký prístup k dátam a ich ochrane.
secure.png
Zabezpečenie
EMA zabezpečuje zhromaždené dáta pomocou dôveryhodných výpočtov a metódy blockchain pre šifrovanie všetkých dát a zaisťuje ich nemennosť, právnu obhájiteľnosť a ochranu proti útokom typu ransomware.
search.png
Vyhľadávanie
Vyhľadávacie funkcie EMA je možné použiť na všetky informácie uložené v akomkoľvek type dát - dokonca aj neštruktúrovaných dát, ako sú súbory, tlačové úlohy alebo hlasové konverzácie, dokumenty SAP alebo iné aplikácie ERP a CRM. To z neho robí ideálny nástroj pre právne eDiscovery a správu obchodných prípadov.
share.png
Zdieľanie
Riešenie nielenže dokáže uchovávať všetky dáta, ale taktiež umožňuje jednoduché a cenovo dostupné integrácie do akéhokoľvek existujúceho IT prostredia a aplikácií, ako je Microsoft 365, SharePoint alebo iné CRM, ERP, HRM atď. To umožňuje používateľom vyhľadávať vo svojich dátach a sprístupniť ich tam, kde ich budú potrebovať.

Aké typy "neštruktúrovaných" EMA® spravuje?

mail.png
Mail
Archivovanie a zhromažďovanie v súlade s predpismi z akéhokoľvek poštového servera vrátane cloudu, M365 a komunikácie cez chat.
sap.png
SAP
Certifikované komplexné riešenie pre správu a zabezpečenie dát, kompatibilnú archiváciu a prípravu pracovných postupov v prostredí SAP - k dispozícii aj pre akékoľvek iné riešenie ERP alebo CRM.
print.png
Tlač
Zber ľubovoľných dát ako tlačového dátového toku z ľubovoľnej aplikácie.
scan.png
Skenovanie
Prevod všetkých fyzických dokumentov na digitálne dáta - ručné alebo plne automatické pracovné postupy a vytváranie dát.
file.png
Súbory
Ukladanie dokumentov všetkých typov.
voice.png
Hlas
Nahrávanie viacerých hovorov a prepojenie hlasu s dátami umožňuje vyhľadávať a nachádzať obsah v akýchkoľvek hlasových dátach.

Chcete vedieť viac? Spojte sa nami.

Sme tu, aby sme vám pomohli. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

bottom of page