top of page
logo-is4-security-vendor-representative-company-1000x170-white.png

Spoločnosť  IS4 security s.r.o. , ako Vendor Representative Company, zastupuje vybraných výrobcov IT bezpečnosti na lokálnych trhoch. Vďaka týmto kvalitným riešeniam, obohateným o naše odborné VAD služby a profesionálne školenia pre našich certifikovaných partnerov, umožňujeme dosiahnuť bezpečnú prevádzku IT v akomkoľvek segmente trhu od malých firiem, škôl, nemocníc, štátnej správy až po veľké korporácie.

Neustále sa snažíme rozširovať dôveru a bezpečnosť našich spoločných klientov. Partnerská sieť sa neustále vzdeláva a obohacuje o naše spoločné skúsenosti. Pridajte sa k nám, získajte nových zákazníkov a pocíťte skutočnú dôveru.

Vaše podnikanie je s nami v bezpečí.

1590824860-huge.jpg

Naše špičkové produkty zaistia bezpečnosť Vašich dát, bezproblémový chod siete a efektívne fungovanie IT infraštruktúry

Priamo zastupujeme množstvo popredných svetových výrobcov bezpečnostných technológií na českom a slovenskom trhu.

is4security-logo-collage-color.png
shutterstock_1419975833.jpg

RIEŠENIE DÁTOVEJ A KOMUNIKAČNEJ BEZPEČNOSTI

RIEŠENIA

Sieťová bezpečnosť
Firewall, UTM, VPN, switchboard

Poskytujeme komplexné zabezpečenie podnikovej siete, ktoré výrazne znížia čas a náklady na správu siete. Ponúkame zabezpečené hotspoty pre WiFi a BYOD, a digitálnu platformu pre internet vecí a priemysel 4.0

4i-edge-bg-gray_new.jpg

UTM

Kompletne zabezpečí sieť a poskytuje pokročilé funkcie, ako je filtrovanie webu, filtrovanie e-mailov, firewall, hotspot (captive portál), prevencia narušenia s hĺbkovou kontrolou paketov a mnoho ďalšieho. Poskytuje tiež segregáciu siete, aby boli vaše vnútorné siete v bezpečí. UTM sú k dispozícii ako hardvérové zariadenie, virtuálne zariadenie alebo ako softvér na inštaláciu na vaše zariadenie (x86_64).

Switchboard

Platforma Endian Switchboard Connect je jediné riešenie na trhu, ktoré vám umožní využiť existujúci hardvér sieťovej brány, využívajúci kompatibilnú technológiu SSL VPN (OpenVPN). To môže pomôcť ušetriť čas a peniaze a minimalizovať prestoje siete.

Pokročilá technológia VPN

Výkonné a vysoko škálovateľné riešenie určené na zabezpečenie internetu vecí. Ponúka pokročilé funkcie VPN s jednoduchým webovým rozhraním, a umožňuje všetkým vašim vzdialeným zariadeniam, sieťam a používateľom, bezproblémovú komunikáciu.

Endian-logo-black_RZ.png
Sieťová bezpečnosť

Ochrana úniku dát
Multiplatformné DLP

Nástroje prevencie straty dát (DLP) sú nevyhnutnou súčasťou úspešných stratégií ochrany dát. Pre každú organizáciu, ktorá zaznamenáva alebo ukladá dáta, pomáha riešenie DLP predchádzať narušeniu dát a zaistiť súlad s legislatívou a predpismi

o ochrane dát.

Cososys Endpoint Protector

Ide o multiplatformné riešenie (Windows, Linux, Mac OS) pre tzv. Content Aware DLP, šifrovanie dát a správu mobilných zariadení, vrátane závislosti na ich polohe. Ide o európskeho výrobcu, ktorý kladie dôraz na jednoduchú správu a multiplatformnú podporu.

logo-COSOSYS.png

Bitdefender Full Disk Encryption

Využíva na ochranu dát šifrovacie mechanizmy poskytované systémami Windows (BitLocker) a Mac (FileVault), s výhodami natívneho šifrovania zariadení na zabezpečenie kompatibility a výkonu. Vďaka využitiu existujúcej infraštruktúry zabezpečenia koncových bodov (konzola GravityZone) aj pre správu Full Disk Encryption, je zavedenie rýchle a bezbolestné.

logo_Bitdefender-red-dragon-new-blue.png
Ochrana úniku dát

Hybridná ochrana IT
Virtualizácia, cloud, koncové zaridenia, sieťová prevádzka

V súčasnej dobe dochádza k značnej migrácii serverov z fyzického prostredia do cloudu, či už ide o privátne alebo verejné cloudy, teda k postupnej virtualizácii kritickej infraštruktúry organizácií z dôvodu zvýšenia efektivity správy IT a zníženia samotných nákladov na prevádzku systémov. S týmto trendom je však nutné dbať aj na fakt, že bezpečnostné riešenia, ktoré sú inak vo fyzickom prostredí efektívne a dostačujúce, nie sú prispôsobené prevádzke v tom virtuálnom.

Ochrana virtualizačného prostredia

Bezpečnostné služby pre virtuálne stroje, virtualizované datacentrá a cloudové inštancie ponúka Bitdefender GravityZone on-premise webová konzola. Využitím špeciálnych komponentov Security Server je možné centralizovať záťaž na pamäť a výpočtový výkon z jednotlivých virtuálnych strojov do jedného centrálneho bodu a tým výrazne ušetriť zdroje datacentra.

Bitdefender GravityZone je špeciálne navrhnutá pre virtualizáciu a cloud na zabezpečenie obchodných bezpečnostných služieb fyzickým koncovým bodom, mobilným zariadeniam a virtuálnym strojom v súkromnom, verejnom cloude a emailových Exchange serveroch.

 

Na rozdiel od tradičných riešení, ktoré zlepujú dohromady pred-virtualizačné a pred-cloudové aplikácie Windows, Bitdefender GravityZone spája všetky, pre organizáciu potrebné, bezpečnostné služby do jedinej platformy a znižuje tak vaše náklady pri tvorbe dôveryhodného prostredia pre všetky koncové body.

cloud.jpg
logo_Bitdefender-red-dragon-new-blue.png

Ochrana cloudových platforiem
Azure, Amazon Webservices, atd.

Bitdefender sa už pred desiatimi rokmi zameral vo vývoji špeciálne na ochranu virtualizačného prostredia a tiež cloudových platforiem, poprípade hybridnej ochrany IT. Výsledkom je odladená platforma GravityZone, ktorá poskytuje enormnú flexibilitu a voľnosť v nasadení bez zbytočných kompromisov na ochranu virtualizovaných a cloudových inštancií. Dnes je možné pomocou multicloudového prístupu a ochrany nezávislej na druhu hypervízora, ochrániť všetky bežné druhy virtualizácií a cloudových nasadení.

 

Bitdefender SVE poskytuje veľkú nezávislosť aj vďaka podpore Amazon web Services, Azure, Nutanix, Citrix Xen,VMware, KVM, Oracle Virtualization, HyperV, Windows, Linux, MacOS, iOS a Android.

is4security-logo-virtualizácia-cloud-collage.png
logo_Bitdefender-red-dragon-new-blue.png

Ochrana koncových zariadení
Fyzické servery a stanice, VDI / VS (Virtual Desktop / Virtual Server)

Bitdefender GravityZone ponúka jednotnú prevenciu koncových bodov, detekciu, reakciu a analýzu rizík pre každú organizáciu.

 

Bitdefender vyvinul cez 30 vrstiev ochrany pre všetky vaše koncové body, a ponúka najúčinnejšiu ochranu na svete. Táto ochrana je integrovaná s nízkymi režijnými nákladmi EDR (Endpoint Detection and Response) a analýzou Endpoint Risk Analytics (ERA) v jedinom agentovi a architektúre jedinej konzoly. Začlenením pokročilej ochrany, analýzy rizík a inovácií do  portfólia koncových bodov, pomáha Bitdefender minimalizovať plochu útoku koncových bodov, čo útočníkom sťažuje prenikanie.

 

Jednou z mnohých vrstiev ochrany je HyperDetect™. Obsahuje modely strojového učenia a technológiu detekcie stealth útoku. Predstavuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia, špeciálne navrhnutú na detekciu pokročilých útokov a podozrivých činností vo fáze pred spustením.

 

Bitdefender využíva strojové učenie v celom svojom portfóliu.Skenovací engine, HyperDetect,Sanbox Analyzer, Content Control, Global Protective Networ sú len niekoľkými príkladmi technológií Bitdefender, ktoré využívajú strojové učenie.

logo_Bitdefender-red-dragon-new-blue.png

EDR - Endpoint Detection & Response

Kyberzločinci sú stále sofistikovanejší a dnešné pokročilé útoky je čoraz ťažšie odhaliť. Pomocou techník, ktoré jednotlivo vyzerajú ako bežné správanie, môže útočník získať prístup k vašej infraštruktúre a zostať neodhalený po celé mesiace, čo výrazne zvyšuje riziko nákladného zneužitia dát.


Nová funkcia Endpoint Detection and Response od spoločnosti Bitdefender rozširuje možnosti analýzy EDR a koreláciu udalostí za hranice jedného koncového bodu, aby ste sa mohli efektívnejšie vysporiadať s komplexnými kybernetickými útokmi zahŕňajúcimi viac koncových bodov.


Táto technológia korelácie naprieč koncovými bodmi kombinuje detailný a bohatý bezpečnostný kontext EDR s analýzou celej infraštruktúry XDR (eXtended Detection and Response). Poskytovaním vizualizácií hrozieb na úrovni organizácie vám XEDR pomáha cielene zamerať vyšetrovanie a efektívnejšie reagovať.


EDR je k dispozícii ako samostatné riešenie, ktoré dopĺňa existujúce riešenie ochrany koncových bodov, alebo ako plne integrovaná platforma ochrany koncových bodov.

logo_Bitdefender-red-dragon-new-blue.png
video-edr.jpg
Hybridná ochrana IT

Zabezpečenie emailu
Exchange, Office 365, Postfix, atď.
SMTP Relay, šifrovanie emailov, big mail

Produkty internetovej bezpečnosti a sieťovej kontroly pomáhajú malým aj veľkým organizáciám a telekomunikačným firmám účinne chrániť ich kritickú sieťovú infraštruktúru. Ponúkané riešenia chránia prichádzajúcu aj odchádzajúcu emailovú komunikáciu, prispôsobujú sa učením, nepretržite monitorujú systém a majú k dispozícii sofistikované analytické nástroje.

GravityZone Email Security

Viacvrstvové cloudové zabezpečenie e-mailu pre celú organizáciu. Pridáva základnú prevenciu hrozieb k štandardnému nasadeniu Office 365.

 

S riešením GravityZone Email Security môžu organizácie využívať kompletnú ochranu podnikovej elektronickej pošty, ktorá presahuje rámec malwaru a ďalších tradičných hrozieb, ako sú spam, vírusy, rozsiahle phishingové útoky a škodlivé adresy URL. Zabraňuje tiež moderným, cieleným a sofistikovaným e-mailovým hrozbám, vrátane kompromitácie firemných e-mailov (BEC) a podvodov na CEO.

logo_Bitdefender-red-dragon-new-blue.png

Mail Secure™

Každá firma potrebuje inteligentné riešenie v reálnom čase, ktoré dokáže odraziť malware a ďalšie pokročilé hrozby v sieti. Mail Secure sa hladko integruje s existujúcimi e-mailovými servermi, ako je Office 365, a poskytuje potrebnú ochranu pred škodlivými aj neúmyselnými hrozbami prenášanými e-mailom. Či už je Mail Secure nainštalovaný na lokálnom hardvéri alebo na virtuálnej platforme, neutralizuje pokročilé hrozby pomocou viacvrstvového antispamového a antivírusového systému, vynútených kontrolných mechanizmov politík definovaných užívateľom, automatických aktualizácií antivírusových programov a doplnkových modulov riešení a-la-carte.

logo-cybonet.png
Zabezpečenie emailu

Garantovaný archív & Big Data
EMA®

Dáta sa stali jedným z najcennejších zdrojov. Je však dôležité dáta nielen chrániť, ale tiež ich mať v pravej chvíli k dispozícii. 

Systém EMA® je kompletné riešenie pre integrovanú správu a zabezpečenie dát, a je navrhnuté presne pre tieto požiadavky. EMA® sa stará o všetky firemné dáta: od centralizovaného zhromažďovania a efektívneho využívania až po bezpečné ukladanie a archiváciu v súlade s právnymi predpismi.

EMA®

EMA® archív je modulárny a flexibilný. Je možné ho prispôsobiť štruktúre každej spoločnosti a vytvoriť tak platformu pre správu dát na mieru. Dôraz je kladený na centrálnu správu všetkých dát: od uložených súborov, e-mailov, každodenných doručených a odoslaných správ až po telefónne záznamy a instant messaging - všetky dáta sú bezpečne uložené a dostupné stlačením jediného tlačidla. A to úplne nezávisle od toho, odkiaľ tieto dáta pochádzajú alebo v akých formátoch sú k dispozícii.

Súčasne je vždy najvyššou prioritou maximálne zabezpečenie. EMA® vytvára úplne oddelenú, zabezpečenú a šifrovanú kópiu všetkých relevantných firemných dát. Vďaka sofistikovaným bezpečnostným konceptom (šifrovanie, digitálne podpisy a technológie Trusted Computing) zostávajú dáta vždy spoľahlivo chránené pred kybernetickými útokmi. V podstate tak môžete vytvoriť nepreniknuteľný "dátový trezor", ktorý je pre útočníkov ransomwaru neviditeľný. Aj v prípade útoku sú poškodené súbory rýchlo opäť k dispozícii, takže vaši používatelia môžu prakticky nerušene pokračovať v práci.

Je samozrejmé, že EMA® tiež plne zohľadňuje všetky platné právne požiadavky na ukladanie informácií dôležitých pre podnikanie. Výkonné fulltextové vyhľadávanie (Enterprise Search) umožňuje oprávneným používateľom kedykoľvek pristupovať k požadovaným dátam a nájsť ich jediným kliknutím myši. To ponúka nielen značnú konkurenčnú výhodu, ale taktiež zvyšuje produktivitu vďaka obrovskej úspore času a nákladov.

Artec-logo.png
Garantovaný archív

Mobilná bezpečnosť
Ochrana súkromia, bezpečná hlasová a dátová komunikácia, odolné (hardened) zariadenia

Sada funkcií správy mobilných zariadení (MDM) spoločnosti CommuniTake zjednodušuje spôsob, akým podniky riešia svoje problémy s mobilitou. Riešenie MDM poskytuje intuitívnu správu inventára, inteligentnú automatizáciu, komplexnú kontrolu a vysokú spoľahlivosť celej podnikovej mobilnej infraštruktúry.

IntactPhone

Telefóny IntactPhone sú najbezpečnejšie mobilné telefóny pre organizácie na svete. Sú od základu konštruované tak, aby Vám poskytli tú najlepšiu ochranu pred kybernetickými útokmi.

 

IntactPhone používa zabezpečený operačný systém, špeciálne navrhnutý s funkčnými príkazovými a riadiacimi aplikáciami. Komunikácia je šifrovaná na armádnej úrovni, má niekoľko bezpečnostných nástrojov a je zaistený jej vysoký výkon. Tieto komponenty tvoria platformu Intact Mobile Security. Ochráni vás pred odpočúvaním, škodlivým softvérom, narušením dát a akýmkoľvek pokusom o nabúranie alebo manipuláciu s vašou mobilnou komunikáciou a dátami.

logo-communitake.png
IntactPhone_R2_2.png
Mobilná bezpečnosť

UDALOSTI & ŠKOLENIA

UDALOSTI & ŠKOLENIA
NAPÍŠTE NÁM

Chcete vedieť viac? Napíšte nám

Sme tu, aby sme vám pomohli. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

bottom of page